Opis Ogólny Drukuj
Polityka zrównoważonych zakupów

W dążeniu do przestrzegania globalnych standardów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju wprowadziliśmy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych, którym dostarczamy nasze produkty, ponieważ uważamy, że wspólne odpowiedzialne działanie powinno być podstawą w relacjach biznesowych z naszymi Partnerami.
Labelmarket Sp. z o.o., jako firma handlowa będąca ogniwem w łańcuchu dostaw, zobowiązuje się do postępowania zgodnego ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi, tak aby chronić środowisko i społeczności w zakresie:

 przestrzegania standardów środowiskowych z zakresie emisji gazów cieplarniach, zużycia wody i energii, gospodarowania odpadami,
 przestrzegania standardów społecznych w zakresie poszanowania Praw Człowieka, przestrzegania przepisów Prawa Pracy, braku dyskryminacji w miejscu pracy, wyeliminowania pracy przymusowej i pracy dzieci, zapewnianiu godziwego wynagradzania, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy i rozwój pracowników,
 przestrzegania standardów etycznych w miejscu pracy zarówno przez kadrę zarządzającą jak i przez pozostałych pracowników,
 przestrzegania polityki antykorupcyjnej mającej na celu przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu, zgodnie z zaleceniami CBA.

Od naszych Partnerów Biznesowych oczekujemy również przestrzegania wymienionych zasad i zastrzegamy sobie prawo zerwania relacji biznesowych w wypadku ich naruszenia.

Wrocław, 2023-11-21


Prezes Zarządu
Janusz Sołtysik

Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt