Opis Ogólny Drukuj
Bezpieczeństwo

Każdego roku tysiące pracowników traci życie lub odnosi obrażenia w trakcie przeprowadzania napraw maszyn lub urządzeń przemysłowych. Wiele z tych wypadków spowodowanych jest niekontrolowanym wyzwoleniem energii (elektrycznej, termicznej, kinetycznej, chemicznej, potencjalnej, promieniowania).

Wprowadzone regulacje wymagają, aby w trakcie serwisowania lub naprawy maszyn wszystkie podłączone do nich źródła energii były wyłączone i „zablokowane”.

Norma EU 89/655 o minimalnych wymogach odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla używania urządzeń roboczych przez pracowników podczas pracy m.in. określa: Jeżeli używanie urządzeń roboczych stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa lub ochrany zdrowia pracowników, pracodawca musi podjąć środki konieczne do zabezpieczenia aby używanie urządzeń roboczych było ograniczone wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do jego używania połączone z naprawami, modyfikacją i konserwacją lub obsługą były wykonywane wyłącznie przez powołanych pracowników. Konserwacja może być wykonywana wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie robocze jest wyłączone.

Do gory


Promocje
 
O firmie Promocje Kontakt